អ្នកនិពន្ធ ពេជ្រ

ឈ្មោះ:
ពេជ្រ
អត្ថបទ:
1

អត្ថបទ

  • ចំណុចសំខាន់នៃរបបអាហារប្រូតេអ៊ីន Dukan ។គុណសម្បត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍ គ្រោះថ្នាក់ និង contraindications ។របៀបធ្វើម៉ឺនុយនៅគ្រប់ដំណាក់កាល និងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែលត្រូវចងចាំ។រូបមន្តសម្រាប់ចម្អិនអាហារចានសម្រាប់របបអាហារប្រូតេអ៊ីន។
    30 សីហា 2022